สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

ช้างรอด เพราะเราช่วย ประมูลภาพได้อีก3.7ล้าน ช่วย 29 ปางช้าง จำนวนรวมกว่า400เชือก

 จบลงอย่างสวยงามสำหรับ 3 กิจกรรม Art for Elephant x Music for Elephant x พิธีมอบเงินช่วยเหลือช้างครั้งที่ 3 ซึ่งประสบความสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อการกุศล     "ช้างรอด เพราะเราช่วย" พร้อมปิดรับบริจาคเงินช่วยเหลือช้างที่กำลังประสบปัญหาจากสถานการณ์ Covid-19 โดยล่าสุดจากงานประมูลภาพได้เงินช่วยเหลืออีกกว่า 3.7 ล้านบาท

สืบเนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ทำให้ช้าง และควาญช้างขาดรายได้ ในแต่ละวันช้างต้องการหญ้าและอาหารที่เหมาะสม อย่างน้อยวันละ 10% ของน้ำหนักตัว (ประมาณ 200 - 300 กก./วัน/ตัว) สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อน และประสงค์ที่จะยื่นมือเข้าไปช่วยสัตว์ที่เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของชาติให้ยังดำเนินชีวิตต่อไปได้ จึงได้จัดโครงการเพื่อการกุศล "ช้างรอด เพราะ เราช่วย" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนบริจาคจากทุกภาคส่วน เพื่อประคับประคองให้ช้างยังอยู่ต่อไปได้ ไม่ถูกขายทอดตลาดไปสู่นักลงทุนข้ามชาติ

โครงการเพื่อการกุศล “ช้างรอด เพราะเราช่วย" ได้ให้ความช่วยเหลือช้างในโครงการทั้งหมด 401 เชือก จาก 29 ปาง ที่เป็นสมาชิกของสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และ 4 องค์กรเพื่อการกุศลที่ได้ให้การดูแลช้าง ได้แก่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาและวิจัยช้าง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สมาคมสหพันธ์ช้างไทย, มูลนิธิเพื่อนช้าง และกองทุนศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย สถาบันคชบาลแห่งชาติ

โครงการ “ช้างรอด เพราะเราช่วย" ได้เริ่มต้นเปิดรับบริจาคจากมาตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2564 ตามใบอนุญาตจัดให้มีการเรี่ยไร คำขอที่ 1/2564 ออกโดยปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอจังหวัดเชียงใหม่ ณ วันที่ 15 มกราคม 2564 เพื่อช่วยเหลือช้างที่เดือดร้อน โดยโครงการฯสามารถรวบรวมเงินบริจาคตลอดระยะของโครงการได้ทั้งหมด 4,067,948.70 บาท และได้ส่งมอบเงินบริจาคแล้ว 3 ครั้ง ประกอบด้วยวันที่ 15 มกราคม 2564 จำนวนเงิน 1,168,000 บาท, วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวนเงิน 1,234,600 บาท และวันที่ 13 มีนาคม 2564 จำนวนเงิน 1,309,600 บาท รวมยอดที่ส่งมอบบริจาคแล้วทั้งสิ้น 3,712,200 บาท และมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดการรับบริจาค 355,748.70 บาท โดยเงินจำนวนนี้จะถูกนำไปสมทบกับยอดรายได้ที่ได้รับจากกิจกรรมการประมูลรูปภาพในงาน Art for Elephant และ Music for Elephant

ล่าสุด เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายศุภมิตร กิจจาพิพัฒน์ เลขาธิการสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และประธานโครงการ “ช้างรอด เพราะเราช่วย” ได้จัดกิจกรรมการกุศล Art for Elephant โดยร่วมกับ เชียงใหม่ อาร์ต มิวเซียม เปิดให้ประมูลภาพวาดคู่ของศิลปินกับช้าง และงานศิลปะโดยกลุ่มศิลปินภาคเหนือ รวมถึงกิจกรรมคอนเสิร์ต Music for Elephant จากเหล่าศิลปินจิตอาสานำโดย Byrd & Heart, ปั่น ไพบูลย์เกียรติ และ บอม สินเจริญ & บัวบูชาแบนด์

โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน, ศ.ดร. นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน, นางเฮเลเนอ บุดลีเกอร์ อาร์ทิเอดา (H.E. Mrs. Helene Budliger Artieda) เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิส ประจำประเทศไทย รวมถึงนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มาร่วมเปิดงาน พร้อมทำพิธีมอบเงินช่วยเหลือช้างประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยวันที่ 13 มีนาคม 2564 นี้ยังตรงกับวันช้างไทยอีกด้วย

ทั้งนี้สรุปรายได้จากการจัดงาน ประกอบด้วย การประมูลภาพ Art for Elephant ได้เงิน 3,311,250 บาท, งานคอนเสิร์ต Music for Elephant ได้เงิน 200,500 บาท  และเงินบริจาคสมทบในงานอีก 263,650 บาท ซึ่งรายได้ทั้งหมดได้นำไปรวมกับเงินที่เหลือจากบัญชีบริจาคส่วนแรก และจะนำไปใช้เพื่อทำการดูแลช้าง และองค์กรเพื่อการกุศลต่างๆ ที่ให้การดูแลช้าง ไปจนครบ 10 เดือน (จะครบกำหนด 10 เดือน ในเดือนตุลาคม 2564) ตามวัตถุประสงค์หลักของโครงการฯ

ทั้งนี้ทางโครงการ "ช้างรอด เพราะเราช่วย" พร้อมทั้งสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ขอขอบพระคุณทุกความช่วยเหลือที่ได้รับจากประชาชนทุกท่าน รวมถึงภาคธุรกิจและหน่วยงานทุกภาคส่วน พร้อมทั้งศิลปินมากมายหลากหลายแขนง และสื่อมวลชนในทุกรูปแบบที่ให้การสนับสนุนโครงการฯ ด้วยดีเสมอมา โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: https://www.facebook.com/HelpThaiElephant  และ Instagram: https://www.instagram.com/helpthaielephant/

Political News