สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

โรงงานน้ำตาล คาดปิดหีบอ้อยประจำฤดูการผลิต 2563/64 ไม่เกินสิ้นเดือน มี.ค. รับปีนี้อ้อยลดลง

โรงงานน้ำตาล โชว์ผลผลิตอ้อยเข้าหีบช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูการผลิตปี 2563/64 หลังผ่าน 99 วัน มีอ้อยเข้าหีบรวม 66.26 ล้านตันลดลงจากปีก่อน แต่ทำยิลด์สสูงถึง 113.28 กก. ต่อตันอ้อย ที่ค่าความหวานเฉลี่ย 12.90 ซี.ซี.เอส. สูงที่สุดในรอบหลายปี หลังชาวไร่ร่วมแรงร่วมใจส่งอ้อยสดที่มีคุณภาพคิดเป็น 73.64% ของอ้อยเข้าหีบทั้งหมด เร่งสำรวจอ้อยตกค้างไร่เข้าหีบให้หมด ก่อนประกาศปิดหีบทุกโรงไม่เกินสิ้นเดือนมีนาคมนี้

               นายสิริวุทธิ์  เสียมภักดี รองประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จำกัด (TSMC) เปิดเผยว่า การดำเนินการเปิดรับผลผลิตอ้อยเข้าหีบประจำฤดูการผลิตปี 2563/64 ของโรงงานทั้ง 57 โรง จนถึงวันที่ 18 มีนาคม 2564 หลังเปิดหีบมาแล้ว 99 วัน พบว่า มีปริมาณอ้อยเข้าหีบ 66.26 ล้านตัน ลดลงจากช่วงระยะเวลาหีบอ้อยที่เท่ากันของปีก่อนที่มีอ้อยหีบ 74.49 ล้านตัน ซึ่งเป็นผลมาจากปัญหาภัยแล้งที่รุนแรงในช่วงการเพาะปลูกประกอบกับชาวไร่มองว่า ราคาอ้อยปีหน้าจะอยู่ในระดับสูงเนื่องจากราคาน้ำตาลตลาดโลกมีแนวโน้มสูงขึ้น จึงกันอ้อยบางส่วนไว้ทำพันธุ์สำหรับการเพาะปลูกส่งผลทำให้มีปริมาณอ้อยเข้าหีบโดยภาพรวมปีนี้ลดลง 

                 อย่างไรก็ตาม จากความร่วมมือระหว่างโรงงานน้ำตาลและชาวไร่อ้อยในการจัดเก็บผลผลิตอ้อยสดที่มีคุณภาพหีบสกัดเป็นน้ำตาล ทำให้มีสัดส่วนปริมาณอ้อยสดเข้าหีบคิดเป็น 73.64% และอ้อยไฟไหม้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ หรือลดลงเหลือ 26.36% จากปีก่อนที่มีสัดส่วนอ้อยไฟไหม้เกือบ 49.80% นอกจากนี้ โรงงานน้ำตาลทุกโรงมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างจริงจัง ทำให้ผลผลิตน้ำตาลต่อตันอ้อย (ยิลด์) โดยเฉลี่ยปรับตัวดีขึ้นหรืออยู่ที่ 113.28 กิโลกรัมต่อตันอ้อย คิดเป็นผลผลิตน้ำตาลโดยรวมได้ทั้งสิ้น 75.07 ล้านกระสอบ  

                ทั้งนี้ โรงงงานน้ำตาล ประเมินว่าภายในสิ้นเดือนมีนาคมนี้ จะสามารถประกาศปิดหีบอ้อยประจำฤดูการผลิตนี้ได้ โดยในระหว่างนี้จะเร่งสำรวจอ้อยค้างไร่เพื่อป้องกันอ้อยที่ยังหลงเหลือ พร้อมให้คำแนะนำและเตรียมพร้อมแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการเพาะปลูกอ้อยในฤดูการผลิตใหม่ เนื่องจากมีความกังวลต่อสถานการณ์สภาพอากาศภัยแล้งที่อาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตอ้อยเข้าหีบในฤดูการผลิตถัดไปได้

            “คุณภาพอ้อยเข้าหีบดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญซึ่งเกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่ายที่ร่วมกันจัดส่งอ้อยสดอย่างจริงจัง เพื่อลดปัญหาอ้อยไฟไหม้ให้เป็นไปตามนโยบายของภาครัฐ ส่งผลทำให้ยิลด์น้ำตาลต่อตันอ้อยสูงขึ้นแม้ปีนี้ปริมาณอ้อยจะลดลงจากปีก่อน โดยขณะนี้หลายโรงงานได้ทยอยปิดหีบอ้อยแล้ว ซึ่งคาดว่าไม่เกินสิ้นเดือนมีนาคมนี้ ก็สามารถประกาศปิดหีบอ้อยประจำฤดูการผลิตปี 2563/64 อย่างเป็นทางการ” นายสิริวุทธิ์ กล่าว 

Political News