สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเขาค้อ เข้าเยี่ยมผู้ว่าราชการ จ.เพชรบูรณ์

นายธงชัย กฤตยามงคลชัย นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเขาค้อ พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ และนายสบธนา อั๋นประเสริฐ  ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพิษณุโลก เข้าพบนายกฤษณ์  คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  เพื่อปรึกษาหารือ และวางแผนร่วมกันในการผลักดันประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเขาค้อ รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ จากผู้ประกอบการ เพื่อดึงดูดและสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่จะมาท่องเที่ยวเขาค้อ ในช่วงภาวะวิกฤติ โควิด-19 ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อเร็วๆ นี้    

 

Political News