สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

วว. ผนึก บ.ไลอ้อนฯ โชว์ผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผม หนังศีรษะ จากสารสกัดตรีผลา

                สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ บริษัทไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด  โชว์ผลสำเร็จจากโครงการนวัตอัตลักษณ์เครื่องสำอางไทย หรือ “Thai  cosmetopoeia” ในการวิจัยและพัฒนาสารสกัดตรีผลา เป็นผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมและหนังศรีษะ ระบุมีประสิทธิภาพช่วยสมานแผล  ต้านอนุมูลอิสระ ต้านการอักเสบ ต้านการเสื่อมของเซลล์  ช่วยลดการหลุดร่วงเส้นผม  ต้านเชื้อราก่อโรคผิวหนัง

ดร.ชุติมา   เอี่ยมโชติชวลิต   ผู้ว่าการ วว.  กล่าวว่า จากการวิจัยร่วมกันระหว่าง วว. โดยศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร และบริษัทไลอ้อน  (ประเทศไทย)  จำกัด ในการประเมินความปลอดภัยและทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดตรีผลาพบว่า สารสกัดตรีผลามีความปลอดภัยไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังมนุษย์ โดยทำการทดสอบในเนื้อเยื่อผิวหนังจำลอง  3  มิติ ซึ่งเป็นไปตามวิธีมาตรฐานสากล OECD   Guideline   439  ในการใช้เป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง  นอกจากนั้นยังพบว่า สารสกัดตรีผลามีฤทธิ์ในการสมานแผล ต้านอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นภายในเซลล์    ต้านการอักเสบจากแสงแดดและการติดเชื้อจากแบคทีเรีย    กระตุ้นการสร้างเซราไมด์และต้านการเสื่อมของเซลล์  รวมทั้งสามารถยับยั้งการเกิดเอนไซม์ 5-alpha  reductase ที่ก่อให้เกิดการหลุดร่วงของเส้นผม ต้านเชื้อราก่อโรคผิวหนัง ชนิด T.  mentagrophytes   จากประสิทธิภาพดังกล่าวของสารสกัดตรีผลา ทางบริษัทไลอ้อนฯ ได้ต่อยอดนำสารสกัดตรีผลาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะ  ภายใต้เครื่องหมายการค้า  “ฟอลเลส”  โดยผลิตภัณฑ์ได้รับตราสัญลักษณ์ “Thai  cosmetopoei” จาก วว. เรียบร้อยแล้ว  ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งในการดำเนินงานของ วว. ที่แสดงถึงการส่งเสริมการใช้วัตถุดิบสมุนไพรภายในประเทศจากชุมชนต้นน้ำ และผลิตภัณฑ์ได้วางจำหน่ายเชิงพาณิชย์แล้ว

ผลิตภัณฑ์เพื่อบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะ “ฟอลเลส (FALLES)”  เป็นหนึ่งในความสำเร็จของ วว. และเครือข่ายพันธมิตร คือ บริษัทไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ในการดำเนินงานภายใต้โครงการนวัตอัตลักษณ์เครื่องสำอางไทย หรือ “Thai cosmetopoeia” ซึ่งเป็นโครงการตามยุทธศาสตร์การดำเนินงานของ วว. ในการวิจัยและพัฒนาด้านเครื่องสำอาง ปี 2020 โดยมีแนวคิดในการนำอัตลักษณ์ของฐานชีวภาพในพื้นที่ประเทศไทยมาพัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ผ่านการนำเสนอในรูปแบบเครื่องสำอาง เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของพื้นที่และส่งเสริมในระดับชาติและนานาชาติ โดยนำเรื่องราวภูมิปัญญาของท้องถิ่น อัตลักษณ์ของพื้นที่ เศรษฐกิจชุมชน บรรจุอยู่ในเครื่องสำอางแต่ละชิ้นที่ผ่านการพัฒนาเป็นรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน โดยในการดำเนินงานโครงการนั้น วว. จะร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในภาคพื้นที่ระดับจังหวัด ภาคธุรกิจในพื้นที่ ภาคธุรกิจรายใหญ่ ภาคงานวิจัยและพัฒนา สถานที่ผลิตมาตรฐาน GMP ภาคการเงินทุน  ภาคการตลาด ภาคสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อผลักดันให้ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ถูกนำเสนอในระดับชาติและนานาชาติ สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยด้านอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และก่อให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากร รวมถึงสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

อนึ่ง “ตรีผลา”  เป็นพิกัดยาแผนโบราณที่มีประวัติการใช้มายาวนาน จนได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักกันดีมากที่สุดตำรับหนึ่ง เป็นตำรับยาที่มีปรากฏอยู่ในคัมภีร์อายุรเวชของอินเดีย  ซึ่งคำว่า ตรี นั้นมีความหมายว่า สาม ซึ่งเป็นจำนวนของสมุนไพรที่นำมาใช้ประกอบเป็นยา ส่วนคำว่า ผลา นั้น หมายถึงผล ดังนั้นคำว่า ตรีผลา จึงหมายถึงผลไม้ 3 อย่าง ซึ่งประกอบไปด้วยลูกสมอพิเภก (Terminalia belerica (Gaertn.) Roxb.), ลูกสมอไทย (Terminalia chebula Retz.), ลูกมะขามป้อม (Phyllanthus emblica Linn.) มีสรรพคุณทางยาที่ช่วยควบคุมและกำจัดสารพิษในร่างกาย และใช้รักษาสมดุลของธาตุทั้ง 4 ในร่างกาย ซึ่งจะส่งเสริมสรรพคุณซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี โดยในตำรายาไทยก็เรียกยาที่ได้จากการรวมสมุนไพรทั้ง 3 ชนิดนี้ตามชื่อของอินเดียว่า พิกัดตรีผลา

วว. โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร  (InnoHerb) มีความเชี่ยวชาญในการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีการสกัดสารสำคัญจากสมุนไพรและศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยา เพื่อนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เวชสำอางและยาจากสมุนไพร สามารถต่อยอดงานวิจัยด้วยเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการผลิตในเชิงพาณิชย์ให้กับผู้ประกอบการ  ผู้สนใจขอรับบริการและคำแนะนำปรึกษา ได้ที่  เลขที่ 35 ม.3 เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทร. 0 2577 9000, 0 2577 9110, 0 2577 9111  อีเมล  tistr@tistr.or.th    www.tistr.or.th/innoHerb

Political News