สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

สมาคมประกันชีวิตไทย ร่วมสวัสดีปีใหม่นายกสภาวิชาชีพบัญชีฯ

นายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย และ นางนุสรา บัญญัติปิยพจน์ ประธานสภาธุรกิจประกันภัยไทย เข้าพบนายวรวิทย์ เจนธนากุล นายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อสวัสดีปีใหม่พร้อมร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับธุรกิจประกันชีวิต ณ อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 1 (สีลม) ชั้น 30 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563

Political News