สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

สมาคมประกันชีวิตไทยมอบเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จ.สมุทรสาคร

นายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย มอบเงินจำนวน 100,000 บาท แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยมีนายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ เป็นผู้รับมอบ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID 2019) ในจังหวัดสมุทรสาคร ณ สถาบันวิทยาการประกันภัย ชั้น 2 สำนักงาน คปภ. เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563

Political News