สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

สำนักงาน ก.พ.ร.เปิดโครงการ นปร. เพื่อสรรหาข้าราชการรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูง

          สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ดำเนินโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ หรือ นปร. มาเพื่อพัฒนาบุคลากรให้ได้ข้าราชการรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูง พร้อมครบทุกด้าน ป้อนเข้าสู่ระบบราชการ ให้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุค Disruptive

       โครงการนี้ดำเนินการเริ่มมาตั้งแต่ปี 2548 ผ่านมาแล้ว 14 รุ่นสำนักงาน ก.พ.ร. ได้มีการประเมินผลของโครงการอยู่เสมอ โดยพบว่าหลังผ่านการอบรมมาจากโครงการ นปร.จะเป็น “ข้าราชการสายพันธุ์ใหม่” ที่เป็นนักคิดที่มีวิสัยทัศน์ เป็นนักพัฒนา และวางแผน พร้อมทั้งเป็นนักปฏิบัติ ที่สมดุลครบครัน ตรงตามหลักการที่ ก.พ.ร. ต้องการคือ “สร้างคนเก่ง พัฒนาคนดี สู่การเป็นข้าราชการรุ่นใหม่”

       สำหรับปีนี้ ได้เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีคุณสมบัติเบื้องต้น จบปริญญาโท อายุไม่เกิน 30 ปี หรือจบปริญญาเอก อายุไม่เกิน 35 ปี เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ โดยไม่ต้องผ่านการสอบภาค ก. ทั้งนี้สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0 2356 9999 ต่อ 8842, 8928, 8825, 9937 และ 0 2141 9015 – 18 หรือ www.opdc.go.th และ www.igpthai.org ตั้งแต่วันนี้-15 มกราคม 2564

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Political News