สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

สมาคมประกันชีวิตไทยร่วมแสดงความยินดีกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย ครบรอบ 53 ปี

นายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย มอบกระเช้าดอกไม้แก่นายอานนท์ วังวสุ นายกสมคมประกันวินาศภัยไทย เพื่อร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 53 ปี ของการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย

Political News