สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

อพท.ประสานใจ ร่วม Clean up เมืองพัทยา

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ร่วมกับ Trash hero Thailand  จัดตั้งกลุ่ม Trash hero Pattaya ในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง จัดกิจกรรม Clean Up Pattaya ในปีงบประมาณ 2563 จำนวน 6 ครั้ง เพื่อร่วมกับจิตอาสาทำกิจกรรมเก็บขยะในพื้นที่เมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง

Political News