สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

ไทยสมุทร มอบ 1 ล้านบาท สนับสนุนโครงการร่วมพัฒนาวัคซีนโควิด-19 จุฬาฯ 

OCEAN LIFE ไทยสมุทร มอบเงิน 1,000,000 บาท จากการสมทบเพิ่มในกิจกรรม "โอชิชวนทำดีสนับสนุนโครงการร่วมพัฒนาวัคซีนโควิด-19 จุฬาฯ 

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ กรรมการผู้จัดการ มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท จากกิจกรรม "โอชิชวนทำดี บริจาคเพื่อสร้างวัคซีนโควิด-19" ให้แก่ ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อสนับสนุนโครงการร่วมพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ด้วยเทคโนโลยี mRNA ซึ่งดำเนินการโดยสภากาชาดไทย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ ด้วยหวังให้คนไทยทุกคนมีโอกาสเข้าถึงวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ผลิตโดยคนไทย เพื่อคนไทย

โดยเงินสนับสนุนที่บริษัทมอบให้ในครั้งนี้ เกิดจากการรวมพลังความรักของคนไทยทุกคน ที่ร่วมบริจาคตรงเข้าคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการสร้างวัคซีนโควิด-19 โดยยอดเงินร่วมบริจาคที่ได้รับจำนวน 814,877.95 บาท ซึ่งทุก ๆ สลิปที่ร่วมบริจาค OCEAN LIFE ไทยสมุทร ได้ร่วมบริจาคสมทบอีก 100 บาท (สูงสุด ล้านบาท) รวมเงินที่ได้จากกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,814,877.95 บาท 

Political News