สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

EXIM BANK ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ ฟื้นฟูภาคธุรกิจบริการไทยหลังวิกฤตโควิด-19

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ร่วมพิธีเปิดงานเสวนาเชื่อมโยงสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจบริการ เพื่อพัฒนาศักยภาพและปรับตัวสู่ยุค New Normal ภายใต้แนวคิด “Thriving in the New Normal ตั้งรับ ปรับตัว หาโอกาส” จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ EXIM BANK ร่วมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้  และให้คำปรึกษาแนะนำการฟื้นฟูธุรกิจหลังวิกฤตโควิด-19 แก่ผู้ประกอบการธุรกิจภาคบริการ ณ กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563

Political News