สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

EXIM BANK เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 3/2563

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ให้การต้อนรับนายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในฐานะประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐและผู้บริหารสถาบันการเงินของรัฐ ซึ่งเป็นกรรมการสมาคมฯ รวม EXIM BANK เป็น 9 แห่ง ในการประชุมคณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 3/2563 ซึ่ง EXIM BANK เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 เพื่อหารือเกี่ยวกับบทบาทและการดำเนินงานของสมาคมสถาบันการเงินของรัฐในการสนับสนุนภาคเศรษฐกิจและสังคมไทย

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

EXIM Thailand Hosts the 3rd Meeting of Government Financial Institutions Association in 2020

Mr. Pisit Serewiwattana, President of Export-Import Bank of Thailand (EXIM Thailand), welcomed Mr. Chatchai Sirilai, President of the Government Housing Bank and Chairman of the Government Financial Institutions Association, and executives from altogether 9 SFIs which are members of the Association including EXIM Thailand in the 3rd Meeting of the Government Financial Institutions Association in 2020 at EXIM Thailand’s Head Office on September 2, 2020. The Meeting discusses roles and missions of the Government Financial Institutions Association’s to support the Thai economy and society.

Political News