สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

บลจ.กรุงศรี ปันผลกองทุนต่างประเทศพร้อมกัน5กองทุน

นางสุภาพร  ลีนะบรรจง รักษาการกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการลงทุน  บลจ.กรุงศรี เปิดเผยว่า  “กองทุนต่างประเทศภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทสามารถสร้างผลการดำเนินงานที่ดีแม้บรรยากาศการลงทุนโดยรวมจะได้รับผลกระทบจากโควิด-19  โดยล่าสุดประกาศจ่ายปันผลพร้อมกัน 5 กองทุน   สำหรับรอบผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2563 โดยมีกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 3 กันยายน 2563 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลพร้อมกันในวันที่ 16 กันยายน 2563” 

“กองทุนต่างประเทศที่ประกาศจ่ายปันผล 5 กองทุน ประกอบด้วย  กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์      อิควิตี้-ปันผล (KFGBRAND-D) ประมาณการอัตราจ่ายปันผล 0.5000 บาทต่อหน่วย   โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปีอยู่ที่ 8.07% ในขณะที่ดัชนีชี้วัดอยู่ที่ 8.77% กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล (KFHEALTH-D) ประมาณการอัตราจ่ายปันผล 0.2500 บาทต่อหน่วย   ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปีอยู่ที่ 22.45% ดัชนีชี้วัดอยู่ที่ 19.72%  กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล (KFHHCARE-D) ประมาณการอัตราจ่ายปันผล 0.4000 บาทต่อหน่วย   ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปีอยู่ที่ 19.37% ดัชนีชี้วัดอยู่ที่ 17.68% กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล (KF-HJAPAND) ประมาณการอัตราจ่ายปันผล 0.5000 บาทต่อหน่วย   ผลการดำเนินงานย้อนหลัง  1 ปีอยู่ที่ 12.12%  ดัชนีชี้วัดอยู่ที่ -1.00% และกองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์     ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล  (KF-HCHINAD) ประมาณการอัตราจ่ายปันผล 0.5000 บาทต่อหน่วย    ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปีอยู่ที่ 14.07% ดัชนีชี้วัดอยู่ที่ 17.04%   (ข้อมูล : บลจ.กรุงศรี ณ  31  กรกฎาคม 2563 / ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม  มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต) ทั้งนี้ การกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายจะช่วยลดความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนและเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ลงทุนได้” นางสุภาพร กล่าว

ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | เอกสารวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

นักลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ บลจ.กรุงศรี จำกัด โทร. 02-657-5757 หรือ เว็บไซต์ www.krungsriasset.com  หรือ ติดต่อธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา

Political News