สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

"รพ.เวิลด์เมดิคอล"รับรางวัลจาก"กรุงเทพประกันชีวิต"

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล โดย ศ.นพ.อดิศร ภัทราดูลย์ ผู้อำนวยการฯ รับมอบรางวัล Bangkok Life Assurance Smart Hospital Awards 2020 จาก บริษัท กรุงเทพ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รางวัลที่มอบเพื่อเป็นเกียรติแก่โรงพยาบาลคู่สัญญาบริการประกันสุขภาพที่มีความโดดเด่นด้านความร่วมมือระดับองค์กร การจัดการความเหมาะสมทางการแพทย์ การให้บริการตรวจสุขภาพ การให้บริการเคลม และการบริหารค่ารักษาพยาบาล เพื่อเป็นการขอบคุณและแสดงความชื่นชมแก่โรงพยาบาลพันธมิตรในการพัฒนาคุณภาพบริการด้านประกันสุขภาพ โดยมี นพ.คงศักดิ์ เตชะวิบูลย์ผล ผู้อำนวยการศูนย์บริการทางการแพทย์ ตัวแทนจาก บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้มอบ เมื่อเร็ว ๆ นี้

Political News