สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

EXIM BANK จับมือ สรท. ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการไทยสู่เวทีการค้าโลกอย่างเข้มแข็ง

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนางสาวกัณญภัค ตันติพิพัฒน์พงศ์ ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมศักยภาพและสนับสนุนผู้ประกอบการไทยระหว่าง EXIM BANK และ สรท. เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการทุกระดับตั้งแต่ SMEs ไปจนถึงรายใหญ่มีศักยภาพทั้งด้านเงินทุน เครือข่ายธุรกิจ และข้อมูลความรู้ รวมทั้งร่วมผลักดันโครงการประเมินศักยภาพธุรกิจส่งออกผ่านระบบประเมินความพร้อมผู้ส่งออก (Thailand Export Readiness Assessment & Knowledge Management : TERAK) ของ EXIM BANK โดยมีนายนพพร เทพสิทธา (กลาง) ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สรท. ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ เมื่อเร็ว ๆ นี้

Political News