สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

พร้อมสร้างและสื่อสารตัวตนใหม่ เรียนรู้ เข้าใจ โลกธุรกิจยุคหลังโควิด ผ่านมุมมองนักประชาสัมพันธ์

รักษิณา มุตธิกุลโจนส์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท มิดัส คอมมิวนิเคชั่น อินเตอร์เนชั่นเนล เปิดเผยว่า สถานการณ์ทั่วโลกและในประเทศไทยกับวิกฤติการณ์โควิด-19 มีผลกระทบทางเศษรฐกิจอย่างชัดเจน โดยเฉพาะผลกระทบกับธุรกิจในวงกว้างทั้งธุรกิจรายย่อย ร้านอาหาร ร้านค้าปลีก สตาร์ทอัพ และธุรกิจอื่นๆ การปรับตัวของผู้ประกอบการต่อสถานการณ์เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะแผนการดำเนินงานระยะสั้นเมื่อสถานการณ์มาถึง และการปรับเปลี่ยนตนเองอย่างรวดเร็วไม่ยึดติด มองให้เร็ว มองให้ขาด มองหาโอกาสของธุรกิจตอบรับกับความต้องการของตลาดผู้บริโภคในช่วงเวลานั้นๆด้วย

หลังจากวิกฤติการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลายลง คนจำนวนไม่น้อยจะเปลี่ยนวิธีคิด ปรับพฤติกรรม หรือเริ่มพฤติกรรมใหม่ๆ ที่เราเรียกกันว่า “New Normal” เช่น การดูแลสุขภาพ การระมัดระวังการใช้จ่าย การเริ่มเรียนรู้ทำสิ่งใหม่ๆ รวมถึงการทำกิจกรรมช่วงกักตัวอยู่บ้าน ส่วนมากเน้นการใช้งานออนไลน์และเทคโนโลยี โลกจะถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี  เทคโนโลยีจะทำลาย (Disrupt) รูปแบบธุรกิจแบบเดิม เช่น ดูวิดีโอสตรีมมิ่ง เล่นเกมออนไลน์ การสั่ง food Delivery การใช้ e-Payment การซ่อมแซมตกแต่งบ้าน เป็นต้น พฤติกรรมที่เริ่มปรับเปลี่ยนไปนี้ ย่อมส่งผลกระทบการดำเนินธุรกิจของเกือบทุกธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ไม่ใช่ทุกพฤติกรรมจะกลายเป็น New Normal ไปทุกอย่าง ดังนั้นจึงต้องมองให้ขาดว่าธุรกิจจะปรับอย่างไรให้ไปรอดและเติบโตได

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Political News