สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

อินโดรามา เวนเจอร์ส ผนึกคณะประมง ม.เกษตรศาสตร์ ต่อยอดความรู้คัดแยกขยะรีไซเคิล

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ ไอวีแอล ร่วมกับคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมเสริมความรู้ด้านการรีไซเคิลให้กับคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อสร้างความตะหนักในคุณค่าของการรีไซเคิล PET โดยให้ความรู้เกี่ยวกับคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง ประเภทของพลาสติก และกระบวนการรีไซเคิล PET ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน นอกจากนี้ คณะฯ ได้จัดกิจกรรมขวดแลกเสื้อ ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำขวด PET ขนาด 500 มิลลิลิตรขึ้นไป จำนวน 100 ขวด มาแลกเสื้อที่ผลิตจากเส้นใยรีไซเคิลจากขวด PET 100% ภายใต้แบรนด์ DEJA™ ของไอวีแอล ทั้งนี้ เส้นใยที่ผลิตเสื้อ 1 ตัว เทียบเท่าการรีไซเคิลขวด PET 12 ขวด โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการตอบรับที่ดีและสามารถรวบรวมขวด PET ได้กว่า 100 กิโลกรัม ซึ่งจะถูกนำไปเข้ากระบวนการรีไซเคิลที่โรงงานรีไซเคิลของไอวีแอล จังหวัดนครปฐม

Political News