สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

EXIM BANK จัดกิจกรรมให้ผู้ประกอบการ SMEs ฝึกปฏิบัติด้านการวางแผนธุรกิจส่งออก

 นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ต้อนรับนายนพพร เทพสิทธา  คณบดีกิตติคุณ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา  รองประธาน สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย และนายวิเชียร เจนตระกูลโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด ซึ่งร่วมเป็นกรรมการให้ความคิดเห็นต่อการวางแผนธุรกิจและการเงินของผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้าร่วมโครงการเสริมความเป็นเลิศด้านการค้าเพื่อผู้ประกอบการส่งออก หลักสูตรระดับต้น (Neo Exporter) รุ่น 2 จัดโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้าของ EXIM BANK (EXIM Excellence Academy : EXAC) ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่

Political News