สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

จัดอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโควิด-19 เข้มงวดมาตรการเว้นระยะห่างใน รร.กทม.

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ว่า ได้มอบหมายให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ตรวจสอบความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 โดยสำรวจอุปกรณ์ป้องกัน ได้แก่ หน้ากากป้องกันใบหน้า (Face Shield) หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และฉากกั้นขณะรับประทานอาหารให้เพียงพอต่อการใช้งาน ขณะเดียวกันให้สถานศึกษาทำความสะอาดอาคารเรียนและบริเวณโดยรอบอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนรณรงค์ให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างทางกายภาพ 1-2 เมตร ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ และขอความร่วมมือนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทิ้งหน้ากากอนามัยหรือกระดาษทิชชูที่ใช้แล้วอย่างถูกวิธี นอกจากนี้ เมื่อเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จะให้สถานศึกษาพิจารณากำหนดจำนวนนักเรียนในแต่ละห้องให้มีจำนวนไม่เกิน 25 คน/ห้องเรียน และจัดให้มีการสลับวันเรียน เหลื่อมเวลาเรียน เช่น กลุ่มที่ 1 เรียนวันจันทร์ พุธ ศุกร์ กลุ่มที่ 2 วันอังคาร พฤหัสบดี เสาร์ หรือเรียนสัปดาห์เว้นสัปดาห์ จัดกลุ่มเรียนขนาดเล็กตามเวลานัดหมาย รวมทั้งจัดห้องเรียนโดยเว้นระยะห่างโต๊ะเรียน 1.5 - 2 เมตร ตามความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียน

Political News

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/local/php56/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20131226/imagick.so' - /usr/local/php56/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20131226/imagick.so: undefined symbol: zend_ce_countable

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: