สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

อพท.ขับเคลื่อนชุมชน สู่เมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรม Craft and Folk art

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการ อพท. และ ดร.ประครอง สายจันทร์ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ศรีสัชนาลัย กำแพงเพชน หรือ อพท.  4 นำผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ระดับโลก Professor Greg Richards ลงพื้นที่พัฒนายกระดับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดสุโขทัยพร้อมจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “การพัฒนายกระดับพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อสนับสนุนเมืองสร้างสรรค์” (The Future of Creative Tourism; Learning Journey to the Listed UNESCO Creative City at Sukhothai) เป้าหมายต้องการให้ผู้ประกอบการและชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์กับภาคีเครือข่าย และเพื่อยกระดับจังหวัดสุโขทัยเมืองสร้างสรรค์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพด้านศิลปะและหัตถกรรมพื้นบ้าน (Craft and Folk art) มีชุมชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ณ โรงแรมศรีวิไล อำเภอเมืองเก่าสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

Political News