สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

“สระบุรี-ขอนแก่น”ผนึกสกสว.ดึงสจล.-นิด้า-จุฬาฯเดินหน้าฟื้นฟูเมืองเก่า

“สระบุรี” เดินหน้าฟื้นฟูเมืองเก่าย่านตลาดเก่าแก่งคอย ดึงสจล.-นิด้า-จุฬาปั้นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน เปิดรับฟังพร้อมระดมความเห็นประชาชน 21,23 ม.ค.นี้เพื่อออกแบบเมือง ด้าน “ขอนแก่น” โหมโรงทุกภาคส่วนพัฒนาย่าน “ศรีจันทร์” ผุดย่านแห่งการเรียนรู้และที่อยู่อาศัยแห่งใหม่

นายนพดล ธรรมวิวัฒน์ ประธานกรรมการ บริษัท สระบุรีพัฒนาเมือง จำกัด ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัย “การฟื้นฟูตลาดเก่าแก่งคอยเพื่อการก้าวสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน” เปิดเผยถึงโครงการวิจัยออกแบบแผนการพัฒนาพื้นที่ย่านเมืองเก่าและตลาดแก่งคอยให้เป็นพื้นที่ “เมืองแก่งคอยสมาร์ทซิตี้” ว่าร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ,สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.) และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กําหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนาพื้นที่ทางสังคมบริเวณตลาดเก่าแก่งคอย” ภายใต้โครงการวิจัย “การฟื้นฟูตลาดเก่าแก่งคอยเพื่อการก้าวสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน” ขึ้นในวันอังคารที่ 21 และวันพุธที่ 23 มกราคม 2563 นี้ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ โกลเด้นอินน์ วิลล่า รีสอร์ท จังหวัดสระบุรี

สำหรับกิจกรรม “การฟื้นฟูตลาดเก่าแก่งคอยเพื่อการก้าวสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน” ได้รับเกียรติจากนายดุรงค์ฤทธิ์ ศิริวัฒนพันธ์ นายอำเภอแก่งคอย เป็นประธานพิธีกล่าวเปิดงาน พร้อมกันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ จันทร์สุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ให้เกียรติกล่าวแนะนำโครงการ หลังจากนั้นจะเป็นการจัดกิจกรรม Design Thinking โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุวศิน เจริญ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)  ก่อนที่จะปิดท้ายด้วยการนำเสนอกลุ่มละ 10 นาที จากทั้งหมด 6 กลุ่ม สรุปกิจกรรมและกล่าวปิดงาน

“ในครั้งนี้ทีมนักวิจัยจากนิด้าจะลงพื้นที่ทำกิจกรรม Design Thinking ที่แก่งคอย สำหรับวันที่ 12 กุมภาพันธ์นี้จะจัดให้มีการประชุมร่วมกับเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่เกี่ยวกับเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ต่อจากนั้นวันที่ 2-3-4 มีนาคมร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขับเคลื่อนเรื่องสมาร์ทฟาร์มโดยในวันที่ 21,23 มกราคมนี้จะเป็นการนำเสนอความคิดเห็นรูปแบบการพัฒนาพื้นที่ที่ประชาชนต้องการ ก่อนที่จะนำไปสู่การรวบรวมแนวความคิด การวางแผนร่วมกันในการปรับปรุงพื้นที่ย่านตลาดเก่าแก่งคอยต่อไป”

ด้านนายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคทีที) จำกัด กล่าวว่า ในวันที่ 26 มกราคม 2563 นี้ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ย่านศรีจันทร์ จังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรม วางแผนพัฒนาศรีจันทร์ 2020 ขึ้น

กิจกรรมในครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อต้องการระดมความคิดเห็นในการฟื้นฟูย่านศรีจันทร์ซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชนเมืองเก่ามีห้องแถวเพื่อการอยู่อาศัยและสามารถพัฒนาเชิงพาณิชย์อยู่ป็นจำนวนมากพัฒนาให้เป็นเมืองโซเชียลเอ็นเตอร์ไพร์ส(SE) ด้วยการเช่าห้องแถวทั้งหมดมาพัฒนาให้ชั้น 1 เปิดให้ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพอยู่ฟรี 6 เดือนซึ่งสามารถค้าขายได้อีกด้วย ส่วนชั้น 2 เป็นต้นไปให้ชมรมหอพักเข้าไปดำเนินการพัฒนา และบริหารจัดการให้เป็นหอพักสำหรับนักศึกษาและผู้สนใจ

“จึงมีคนเข้ามาแชร์ค่าใช้จ่ายแต่ละห้องแถว จัดว่าเป็นห้องแถวธรรมดาแต่เปลี่ยนธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้อง ย่านการค้าเปลี่ยนไปมาเป็นชุมชนนักศึกษาแทน ไฮไลต์ยังจะจัดทำที่จอดรถไว้รองรับให้ด้วย มีระบบขนส่งสาธารณะ อาทิ รถสองแถว ฯลฯ ไว้บริการโดยไม่จำเป็นที่จะต้องนำรถยนต์ส่วนตัวเข้ามาในพื้นที่นี้ ให้มีจุดเชื่อมต่อเกิดขึ้นในพื้นที่แห่งนี้ ต้องการให้พื้นที่เดินได้ในกลางวันกลางคืนได้อย่างสะดวก ปลอดภัย อำนวยความสะดวกสบายให้กับนิสิตนักศึกษาในพื้นที่ได้อย่างสะดวกมากขึ้นโดยได้ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดและระบบไอทีทันสมัยไว้ในพื้นที่อย่างครอบคลุมอีกด้วย”

Political News