สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

ASAPโชว์งบไตรมาส1/61ทำรายได้รวมเติบโตแกร่ง25% รับลูกค้าใหม่แห่ใช้บริการรถยนต์

‘ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์’ หรือ asap ผู้ประกอบธุรกิจรถยนต์ให้เช่าระ ยะยาวแบบครบวงจร รถยนต์ให้เช่าระยะสั้นและรถยนต์ ให้เช่าพร้อมคนขับภายใต้แบรนด์ asap (เอแซ็ป) โชว์ผลการดำเนินงานไตรมาส 1/61 เติบโตต่อเนื่อง ทำรายได้รวม 608.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.32% และมีกำไรสุทธิ 35.49 ล้านบาท รับแนวโน้มรถยนต์ให้เช่าระยาวแล ะรถยนต์ให้เช่าระยะสั้นยังเติบโ ตได้อย่างแข็งแกร่ง จากฐานลูกค้ารายใหม่ๆ เข้ามาใช้บริการเพิ่ม ขณะที่การขายรถยนต์ครบสัญญาการเ ช่าช่วยดันอัตรากำไรขั้นต้นที่ ดีหลังทำราคาได้สูงขึ้น ด้านผู้บริหาร asap มั่นใจผลงานไตรมาส 2/61 ยังแจ่ม รับแผนรุกขยายฐานลูกค้าที่เข้าม าใช้บริการรถยนต์ให้เช่าเพิ่มขึ้ นต่อเนื่อง

นายทรงวิทย์ ฐิติปุญญา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASAP ผู้ประกอบธุรกิจรถยนต์ให้เช่าระ ยะยาวแบบครบวงจรสำหรับลูกค้านิ ติบุคคล รถยนต์ให้เช่าระยะสั้นและรถยนต์ ให้เช่าพร้อมคนขับ ภายใต้แบรนด์ asap (เอแซ็ป) เปิดเผยถึงภาพรวมผลการดำเนินงาน ในไตรมาส 1/61 (มกราคม-มีนาคม 2561) บริษัทฯ มีรายได้รวม 608.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.32% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ที่ผ่านมาที่มีรายได้รวม 485.22 ล้านบาท ขณะที่กำไรสุทธิทำได้ 35.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.07% เทียบกับงวดเดียวกันของปีที่ผ่า นมา

ทั้งนี้ ปัจจัยการเติบโตของผลการดำเนินง านมาจากความสำเร็จในการทำตลาดรถ ยนต์ให้เช่าระยะสั้น ที่มีอัตราการเติบโตที่โดดเด่นม ากขึ้น โดยขยายจุดให้บริการภายในสนามบิ นที่ปัจจุบันมีอยู่ 7 แห่ง และนอกสนามบินภายในโชว์รูมรถโตโ ยต้า แอท ยูไนเต็ด สาขาเทพารักษ์ อีก 1 แห่ง รวมถึงเพิ่มฟลีทรถยนต์ให้เช่าระ ยะสั้นเพื่อรองรับการให้บริการแ ก่ลูกค้ามากขึ้น มีผลให้อัตราการใช้บริการรถยนต์ ให้เช่าระยะสั้นปรับตัวดีขึ้นอย่ างมีนัยสำคัญ

นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจรถยนต์ให้เช่าระยะยา ว ก็มีอัตราการเติบโตที่ดีจากการข ยายตัวของฐานลูกค้าใหม่ๆ ไปยังกลุ่มลูกค้าหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนเพิ่มเติม รวมถึงฐานลูกค้ากลุ่มเดิมก็ให้ค วามไว้วางใจต่อสัญญาเช่ารถยนต์ร ะยะยาวกับ asap อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผลการดำเนินงานมีความมั่นคงที่ดีจากรายได้ค่าเช่าที่มีค วามสม่ำเสมอ เนื่องจากรถยนต์ให้เช่าระยะยาวเ ป็นพอร์ตรายได้หลักที่ทำสัดส่วน รายได้คิดเป็นมากกว่า 90% ของรายได้รวม

ขณะเดียวกัน asap ยังได้รับปัจจัยบวกจากภาวะราคาต ลาดรถยนต์มือสองปรับตัวดีขึ้น ส่งผลดีต่อราคาขายรถยนต์ต่อหน่ว ยที่ครบสัญญาเช่าที่เพิ่มขึ้นแล ะมีผลต่ออัตรากำไรขั้นต้นอยู่ใน เกณฑ์ที่ดีอีกด้วย โดยในไตรมาสแรกของปีนี้ บริษัทฯ ได้จำหน่ายรถยนต์ที่ครบสัญญาเช่ าไปแล้ว 251 คัน จากทั้งหมดในปีนี้ที่คาดว่าจะมี รถยนต์ที่ครบสัญญาเช่าทั้งสิ้น 1,200 คัน ซึ่งจะเข้ามาช่วยสนับสนุนการเติ บโตด้านผลการดำเนินงานของ asap ได้เป็นอย่างดี

 “เราพอใจกับผลการดำเนินงานในไต รมาสแรกปีนี้ ที่สามารถผลักดันการเติบโตได้ดี ทั้งในแง่ของรายได้รวมและกำไรสุ ทธิ เนื่องจากความสำเร็จในการขยายฐา นลูกค้าใหม่ๆ ทั้งในกลุ่มรถยนต์ให้เช่าระยะสั้น และระยะยาว รวมถึงการจำหน่ายรถยนต์ที่ครบสั ญญาต่อหน่วยที่มีอัตรากำไรขั้นต้ นที่ดีขึ้น จึงเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ asap เติบโตได้เป็นอย่างดี” นายทรงวิทย์ กล่าว

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร asap กล่าวว่า ส่วนแผนดำเนินงานในปีนี้ บริษัทฯ จะเพิ่มฟลีทรถยนต์ให้เช่าเพื่อร องรับการขยายการให้บริการรถยนต์ ให้เช่าในปีนี้รวมประมาณ 5,000 คัน จาก ณ สิ้นปี 2560 ที่มีรถยนต์ให้เช่าพร้อมบริการทั้ งสิ้น 10,559 คัน โดยในไตรมาสแรกของปีนี้บริษัทฯ ได้เพิ่มรถยนต์ใหม่เข้ามาให้บริ การแล้ว 1,418 คัน และในไตรมาส 2/61 จะเพิ่มรถยนต์ใหม่เข้ามาให้บริก ารอีกประมาณ 1,200 คัน ซึ่งจะเข้ามาช่วยเสริมศักยภาพ asap ซึ่งมีแผนขยายการให้บริการใหม่ๆ เพิ่มเติม เช่น การขยายจุดให้บริการรถยนต์ให้เช่ าระยะสั้น, การเปิดให้บริการจำหน่ายรถยนต์ที่ ครบสัญญาเช่าในโครงการ asap Auto Park ที่จะเปิดบริการในเดือนมิถุนายน นี้ นอกจากนี้ ยังมีแผนขยายจุดให้บริการ asap GO ไปยังอาคารสำนักงานเพิ่มเติม หลังได้รับความนิยมจากผู้ใช้บริ การเพิ่มมากขึ้น  ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า ด้วยแนวทางการดำเนินงานของ asap ในปีนี้จะสามารถผลักดันการเติบโ ต 30% ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

 

Political News