สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

BKI สุดยอด คว้า 2 รางวัลใหญ่จากนิตยสารชั้นนำระดับโลก

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI รับ 2 รางวัลใหญ่จากนิตยสารชั้นนำระดับโลก International Finance Awards 2020 ซึ่งจัดโดย International Finance Magazine (IFM) กับรางวัล Best Non-Life Insurance Company - Thailand โดยได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ด้วยความโดดเด่นจากการเป็นผู้นำในธุรกิจประกันวินาศภัยที่มีความมั่นคงแข็งแกร่ง มีระบบการบ.ริหารจัดการที่ดีเยี่ยม โดยมีการนำนวัตกรรมมาใช้ในการบริการเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนได้รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ และสถาบันชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ

นอกจากนี้ ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ยังได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ Best Non-Life Insurance CEO ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กรที่มีวิสัยทัศน์ความเป็นผู้นำ มีความรู้ความสามารถที่โดดเด่น และนำประสบการณ์อันเชี่ยวชาญด้านประกันวินาศภัยบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จเติบโตอย่างยั่งยืน 

รางวัล International Finance Awards จัดโดย International Finance Magazine (IFM) นิตยสารด้านธุรกิจและการเงินชั้นนำระดับโลกจากประเทศอังกฤษ ซึ่งรางวัลดังกล่าวจะมอบให้บริษัทหรือบุคคลที่มีความโดดเด่นในด้านต่างๆ โดยผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความโปร่งใสซึ่งได้รับความเชื่อถือเป็นอย่างดี

Political News