สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

เคทีซีให้สมาชิกสุดคุ้ม เติมหนึ่งได้ถึงสอง ที่ปั๊มบางจาก

               “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มอบสิทธิพิเศษสุดคุ้มให้สมาชิ กแลกรับเครดิตเงินคืน 12% พร้อมรับฟรี e - Coupon ส่วนลดจากร้านอินทนิล ต่อที่ 1 แลกรับเครดิตเงินคืน 12% เมื่อเติมน้ำมันผ่านบัตรเครดิ ตเคทีซีครบ 700 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิปพร้อมใช้ค ะแนน KTC FOREVER เท่ายอดใช้จ่าย โดยลงทะเบียนรับสิทธิ์พิมพ์ BCP เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 061 384 5000 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) หรือที่เว็บไซต์ www.ktc.co.th/bangchak ต่อที่ 2 รับฟรี e - Coupon ส่วนลดเครื่องดื่มร้านอินทนิลมู ลค่า 20 บาท ผ่านแอป KTC Mobile เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ และทำรายการแลกรับเครดิตเงินคื นตามเงื่อนไขในต่อที่ 1 สำเร็จ ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2563 - วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ณ ปั๊มบางจากทุกสาขาทั่วประเทศ

            สำหรับสมาชิกที่สมัครบัตรเครดิต KTC - BANGCHAK PLATINUM MASTERCARD ใหม่ ผ่านลิงค์ที่กำหนด http://bit.ly/2D27NYe และได้รับอนุมัติ รวมถึงเปิดใช้งานบัตรฯ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติ และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ดังกล่าวที่ปั๊มบางจากทุกเดื อนตั้งแต่ 600 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิปต่อเดือน รับเครดิตเงินคืนเพิ่มสูงสุด 600 บาท (รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบั ตรฯ เดือนละ 100 บาท เป็นระยะเวลา 6 เดือนต่อเนื่องกัน)

            ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอี ยดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000  หรือติดตามโปรโมชั่นอื่นๆ ของเคทีซีได้ที่ www.ktc.co.th สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครสมาชิ กบัตรเครดิตเคทีซี สามารถคลิกดูรายละเอียดได้ที่ลิ งค์ https://bit.ly/apply-ktc หรือติดต่อศูนย์บริการสมาชิก “เคทีซี ทัช” ทุกสาขาทั่วประเทศ

++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++

KTC offers cardmembers value with a one-for-two privilege at Bangchak gas stations

               “KTC” or Krungthai Card Public Company Limited, jointly with Bangchak Corporation Public Company Limited, offer KTC credit cardmembers value privileges to redeem for 12% credit cash back and free discount e-Coupons from Inthanin Coffee. First privilege: Redeem 12% credit cash back for gas refills with a KTC credit card valued at 700 Baht or more per transaction and the usage of KTC FOREVER points equivalent to the transaction amount. Register for the promotion by typing BCP followed by a space and 16 credit card digits to 061 384 5000 (3 Baht/message) or on www.ktc.co.th/bangchak. Second privilege: Receive a free discount e-Coupon on the KTC Mobile app to use as 20 Baht discount for beverages at Inthanin Coffee, for transactions made with a KTC credit card with a successful registration for credit cash back redemption according to the conditions of the first privilege from September 15, 2020 to December 31, 2020 at all Bangchak gas stations nationwide.

            Cardmembers who register for a new KTC - BANGCHAK PLATINUM MASTERCARD credit card via the specified link: http://bit.ly/2D27NYe and receive approval, activate their credit card within 30 days from the approval day, and make transactions valued at 600 Baht or more with the credit card each month at Bangchak gas stations, earn up to 600 Baht credit cash back (credit cash back valued at 100 Baht will be credited into cardmembers’ credit card accounts each month for 6 consecutive months).

For more information, please contact KTC PHONE 02 123 5000, or get updates on other KTC promotions at www.ktc.co.th. To register for a KTC credit card, click link: https://bit.ly/apply-ktc or visit any “KTC TOUCH” branches nationwide.

Political News