สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

เริ่มแล้ว“มหกรรมวิถีถิ่นภาคเหนือ”๖–๘ ส.ค.นี้ ณ.เทอร์มินอล ๒๑ โคราช

นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “มหกรรมวิถีถิ่นภาคเหนือ”อย่างเป็นทางการพร้อมร่วมรับชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านสุดตระการตา งานมหกรรมวิถีถิ่น Northen Cultrure Fair To Thailand 4.0 จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๖ – ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑  ณ. ห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล ๒๑ โคราช จังหวัดนครราชสีมา

นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานในพิธีเปิดงาน “มหกรรมวิถีถิ่นภาคเหนือ”กล่าวว่า การจัดงาน “มหกรรมวิถีถิ่นภาคเหนือ” ในครั้งนี้ ถือเป็นการรวมพลังความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของ ๑๗ จังหวัดภาคเหนือและทุกภาคส่วนที่จะได้นำเอาอัตลักษณ์อันโดดเด่นทางด้านวัฒนธรรมของภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นศิลปะการแสดง สินค้าทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา อาหาร มาเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งความหลากหลายของมรดกวัฒนธรรมของภาคเหนือก่อให้เกิดความเข้าใจในอัตลักษณ์ ตำนาน มรดก คุณค่าของวิถีวัฒนธรรมอันเป็นทุนทางวัฒนธรรมของภาคเหนือ

“ขอขอบคุณจังหวัดลำปาง และ ๑๖ จังหวัดภาคเหนือที่ได้ร่วมมือ ร่วมใจในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า งานมหกรรมวิถีถิ่นภาคเหนือ จะทำให้ทุกท่านในฐานะเจ้าของวัฒนธรรมในพื้นที่ได้นำเอามรดก ภูมิปัญญา ซึ่งเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนเพิ่มมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจต่อไป

นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดลําปาง กล่าวว่า จังหวัดลำปางโดยความร่วมมือจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเครือข่ายทางวัฒนธรรมจาก ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ ได้ร่วมมือร่วมใจกันจัดงาน “มหกรรมวิถีถิ่นภาคเหนือ” ขึ้น เพื่อต้องการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วิถีวัฒนธรรม อันเป็นอัตลักษณ์ตำนานและมรดกอันทรงคุณค่าของกลุ่มจังหวัดในภูมิภาคเหนือ ให้ได้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายด้วยการอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตจังหวัดที่ได้มาร่วมกันแสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรม และมีกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงความหลากหลายของมรดกทางวัฒนธรรมและปลูกจิตสำนึกของประชาชนคนไทยในท้องถิ่นให้ได้เห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมของชุมชนเพื่อจะได้ช่วยกันอนุรักษ์รักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามซึ่งเป็นมรดกของชาติให้คงอยู่คู่กับชาติไทย เป็นเอกลักษณ์และเป็นหนึ่งในค่านิยมของสังคมไทยอย่างยั่งยืน

สำหรับกิจกรรมภายในงานจาก ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ ประกอบด้วย การจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม การแสดงนิทรรศการวิถีวัฒนธรรม การแสดงนิทรรศการวิถีวัฒนธรรม การสาธิตทางภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม

 “มหกรรมวิถีถิ่นภาคเหนือ” จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๖ – ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ผู้ที่สนใจสามารถชมงาน และร่วมทำกิจกรรมต่างๆภายในงานได้ ณ. ห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล ๒๑ โคราช จังหวัดนครราชสีมา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Political News