สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

อิสราเอล บู๊มวยไทยชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยโลก ที่พัทยา

            ดร.ปริวัฒน์  วรรณกลาง  ประธานคณะกรรมการจัดแข่งขัน “กีฬามวยไทย ชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยโลก” เปิดเผยว่า ตามที่ประเทศไทยโดยสถาบันการพลศึกษารับผิดชอบในการจัดแข่งขันมวยไทยชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่ 1 ระหว่าง 23-29 ก.ค.  ที่ โรงแรมฮาร์ดร็อค เมืองพัทยา  ชลบุรี  ขณะนี้ได้มีประเทศต่างๆทั่วโลกตอบรับพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันแล้วกว่า 37 ประเทศ  อาทิ  อัฟกานิสถาน อาเซอร์ไบจาน ไซปรัส อิหร่าน อิสราเอล ญี่ปุ่น คาซัคสถาน คีร์กีซสถาน เลบานอน มาเลเซีย เนปาล ฟิลิปินส์ สิงคโปร์ ทาจิกิซสถาน  ตุรกี เติร์กเมนิสถาน บราซิล แคนาดา เปรู ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เบลารุส สาธารณรัฐเช็ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส กรีซ ฮังการี โปแลนด์ รัสเซีย สโลวีเนีย สเปน ยูเครน  เป็นต้น  สำหรับ สถาบันการพลศึกษา อีก 5 วิทยาเขตที่รับผิดชอบดูแลในมหกรรมมวยไทยโลกในครั้งนี้ ประกอบด้วย สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี รับผิดชอบ   ฝ่ายเลขาและรักษาความปลอดภัย,  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพฯ ฝ่ายต้อนรับและรับส่งนักกีฬา, สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี  ฝ่ายประสาสัมพันธ์,  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่  ฝ่ายสิทธิประโยชน์  และ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง รับผิดชอบ  ฝ่ายพิธีการและฝ่ายเทคนิคกีฬา  โดยคาดว่ามหกรรมมวยไทยโลกในครั้งนี้จะมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่รวมถึงผู้เกี่ยวข้องจากทั่วโลกเข้าร่วมกว่า 1,500 คน

            สำหรับมหาวิทยาลัยภายในประเทศที่สนใจจะจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันมวยไทยโลกในนามทีมชาติไทย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในคณะกรรมการบริหารงานกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย(กกมท.) โทร. 02 039 5581 หรือที่ฝ่ายเทคนิค ผศ.ดร.อนันต์ เมฆสวรรค์ โทร. 086 3283514 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Political News