สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

มหกรรมศิลปะการต่อสู้-เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 3 นักสู้ 57 ประเทศร่วมชิงชัย เปิดตัวยิ่งใหญ่ ที่นิมิบุตร

ณ หน้าอาคารกีฬา นิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน มีพิธีเปิดงาน มหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเอกลักษณ์ไทย สู่นานาชาติ ครั้งที่ 3 ได้รับเกียรติจาก นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน ร่วมกับ  สมาคมครูมวยไทย ,กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม , กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ , กลุ่มธุรกิจศูนย์การค้าบริษัทเอ็มบีเคจำกัดมหาชน , โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส และ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ โดยมีสมาชิกเข้าร่วมแข่งกันรวม 57 ประเทศ และมากกว่า 800 คน

          “งานมหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเอกลักษณ์ไทย และนานาชาติ ครั้งที่ 3″ ระหว่างวันที่ 12 – 22 มีนาคม นี้ ณ บริเวณในและหน้าอาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพฯ และ บริเวณศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ และ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย ดร.กว้าง รอบคอบ (ประธานที่ปรึกษาโครงการกิตติมศักดิ์ อดีตอธิบดีกรมพลศึกษา) พร้อมด้วย  นายชินวุธ ศิริสัมพันธ์ (นายกสมาคมครูมวยไทย) เป็นประธานกรรมการดำเนินงานและจัดการแข่งขัน พร้อมด้วย ผู้แทนจากอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม , ผู้แทนจากอธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ , คุณสมพล ตรีภพนารถ (กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจศูนย์การค้า บริษัทเอ็มบีเค จำกัด มหาชน) , โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส และ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ ได้ร่วมกันจัดงาน โดยวัตถุประสงค์หลักของงานนี้จะเป็นการแข่งขันมวยไทยโบราณ และ ดาบไทย

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ในฐานะประธานเปิดงาน ได้กล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับ ทัพนักกีฬามหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเอกลักษณ์ไทย และ นานาชาติ ครั้งที่ 3 โดยมีสมาชิกร่วมแข่งขัน 57 ประเทศ และมากกว่า 800 คน

ดร. กว้าง รอบคอบ ในฐานะประธานงานปาร์ตีิต้อนรับนักกีฬา ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ ในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ว่า การจัดการแข่งขันครั้งนี้ได้จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่และสืบทอดศิลปะมวยไทยรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนงานศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเอกลักษณ์ไทยทุกแขนงอีกด้วย เพื่อดำรงและรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทย โดยมีสมาคมครูมวยไทย เป็นแกนหลักในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้

ขณะที่ นายชินวุธ ศิริสัมพันธ์ ประธานสมาคมครูมวยไทยในฐานะประธานกรรมการดำเนินงานและจัดการแข่งขัน”มหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเอกลักษณ์ไทย และนานาชาติ ครั้งที่3″ในครั้งนี้ ที่ตนได้ทำการจัดอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 โดยวัตถุประสงค์หลักนั้นเพื่อส่งเสริมศิลปะการต่อสู้ของไทยในทุกแขนง โดยเฉพาะมวยไทย ซึ่งมหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเอกลักษณ์ไทย สู่นานาชาติ ครั้งที่ 3 เชิญชวนแฟนมวยและชื่นชอบศิลปะการต่อสู้ ได้ติดตาม

กิจกรรมกรรมของมหกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วย พิธีไหว้ครูโลก , การแข่งขันชิงชนะเลิศดาบไทยระดับโลก , การแข่งขันชิงชนะเลิศศิลปะการต่อสู้ของสตรีระดับโลก และ  การแข่งขันชิงชนะเลิศมวยไทยโบราณสมัครเล่นระดับโลก ,การแข่งขันชิงชนะเลิศมวยไทยกึ่งสมัครเล่นและอาชีพระดับโลก , ฟันดาบไทย คาราเต้ เทควันโด คิกบ๊อกซิ่ง K-1 ยิวยิตสูู

Political News