สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

เอไอเอเปิดตัว“คอนเนคเต็ดเคลมส์” รับยุคดิจิทัล เน้นลูกค้าได้รับบริการสินไหมประกันสุขภาพ

เอไอเอ ประเทศไทย นำโดย รศ.ดร.นิพิฐ พิรเวชผู้อำนวยการฝ่ายประกันสุขภาพ เปิดตัว “คอนเนคเต็ดเคลมส์” (Connected Claims) บริการสินไหมประกันสุขภาพในยุคดิจิทัลของเอไอเอ ที่มุ่งสร้างประสบการณ์ที่เป็นเฉพาะตัวของลูกค้า ด้วยเทคโนโลยีข้อมูลและการสื่อสารที่เชื่อมต่อทีมสินไหมของบริษัท กับทีมการแพทย์ของโรงพยาบาล โดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ตลอดระยะของการรักษาพยา บาล จนถึงการคุ้มครองค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ซึ่งจะช่วยให้บริการสินไหมกรณีพักรักษาตัวในโรงพยาบาลโดยลูกค้าไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล (ส่วนที่ได้รับการคุ้มครอง) สะดวกรวดเร็วกว่าเดิม เอไอเอจะทดลองนำร่องระบบ คอนเนคเต็ดเคลมส์ กับโรงพยาบาลเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ จำนวน 15 แห่ง ในเดือนมีนาคม 2561 นี้ และจะขยายบริการครอบคลุมโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นทุกพื้นที่ตลอดปี 2561 ต่อไป

Political News