Thai Time News

สวัสดีครับ

ขอขอบพระคุณที่แวะมาเยี่ยมนะครับ หากมีข่าวสารใดๆ ที่ประสงค์จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เรายินดีช่วยเป็นกระบอกเสียงให้อีกช่องทางหนึ่งครับ โดยท่านสามารถส่งอีเมล์มายัง b.one_news@yahoo.com, baansilp@yahoo.com หรือ news@thaitimenews.com หรือสมัครเป็นสมาชิกเพื่อฝากข่าวสารได้ครับ

ขอบคุณครับ
กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published.