“เอสแบคนนท์”ยันบอลโต๊ะเล็กช่วยเยาวชนห่างไกลปัญหายาเสพติด

ดร.ประสาน  ประวัติรุ่งเรือง  ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรี(เอสแบคนนท์)  เปิดเผยว่า จากการเผยแพร่ของสื่อต่างๆในการจับกุมยาเสพติดทั้งผู้ค้ารายย่อยและรายใหญ่ ซึ่งได้รับทราบกันอยู่เป็นประจำแล้วนั้น แน่นอนว่ายาเสพติดเหล่านี้คงต้องเล็ดลอดแพร่ระบาดสู่เยาวชนบางส่วนในวัยศึกษาเล่าเรียนอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นด้วยเช่นกัน     เอสแบคนนท์ได้เล็งเห็นความสำคัญและตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดให้มีการแข่งขันฟุตซอลนักเรียนต้านภัยยาเสพติด “เอสแบค ฟุตซอล นักเรียน คัพ” ครั้งที่ 12 ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ขึ้น มี รุ่น 13, 15 และ 18  ปี เป้าหมายเพื่อให้เยาวชนในวัยเล่าเรียนได้หันมารักการออกกำลังกายอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการเล่นกีฬา  ซึ่งฟุตซอลถือว่าเป็นอีกชนิดกีฬาที่กำลังได้รับความนิยมแพร่หลายในหมู่เยาวชนวัยเล่าเรียน เพราะไม่ต้องใช้สนามในเนื้อที่มากๆเหมือนฟุตบอล จึงเป็นอีกทางเลือกที่ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถปรับนำไปใช้กับนักเรียนในสังกัดของตนได้เป็นอย่างดี  และทำให้ห่างไกลปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม โดยการแข่งขันจะมีขึ้นเดือน ต.ค.-พ.ย.  ณ  สนามฟุตซอลเอสแบคนนท์  จึงขอให้สถาบันการศึกษาที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันได้ฝึกซ้อมทีมนักกีฬาของตนไว้แต่เนิ่นๆ  สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  ผช.ผอ.รุ่ง  พลายเดช   ครูพละเอสแบคนนท์  083 8119 357

Leave a Reply

Your email address will not be published.