ซีไอเอ็มบีและไชน่า กาแลคซี่ จับมือเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ซีไอเอ็มบี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ เบอร์ฮาด (“ซีไอเอ็มบี” หรือ “กลุ่มฯ”) และบริษัทหลักทรัพย์ ไชน่า กาแลคซี่ จำกัด (“กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ไชน่า กาแลคซี่”) ประกาศวันนี้ว่ากลุ่มฯ โดยผ่านทางซีไอเอ็มบี กรุ๊ป เอสดีเอ็น บีเอชดี ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่กลุ่มฯ ถือหุ้นทั้งหมด และบริษัท ไชน่า กาแลคซี่ อินเตอร์เนชั่นแนล ไฟแนนเชียล โฮลดิ้ง จำกัด (“CGI”) ได้ร่วมกันลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น ซึ่งสื่อถึงการร่วมเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของซีไอเอ็มบีอย่างเป็นทางการ

สืบเนื่องจากการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกันในครั้งนี้ ซีไอเอ็มบี ธนาคารอาเซียนชั้นนำที่ให้บริการครบวงจร และกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ไชน่า กาแลคซี่ ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทหลักทรัพย์ขนาดใหญ่ที่สุดของจีน จะกลายเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 50:50 ของบริษัท ซีไอเอ็มบี เซคเคียวริตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“CSI”) ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของมาเลเซียในอดีตของซีไอเอ็มบี ซึ่งประกอบไปด้วยธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ให้กับนักลงทุนสถาบันและรายย่อย ธุรกิจวิจัยตลาดทุน และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกลับหลักทรัพย์ (“ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์”) ในอินโดนีเซีย สิงคโปร์ ไทย ฮ่องกง เกาหลีใต้ อินเดีย สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา (“กิจการร่วมค้า”)

ทั้งนี้ ซีไอเอ็มบีจะได้รับค่าตอบแทนจากการขายหลักทรัพย์ร้อยละ 50 ของ CSI เป็นจำนวน 167 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (515.0 ล้านริงกิต ) จาก CGI ซึ่งคำนวณในอัตรา 1.3 เท่าของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิรวมของ CSI จำนวน 256.9 ล้านเหรียญสิงคโปร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มซีไอเอ็มบี เต็งกู ดาโต๊ะ ศรี ซาฟรูล์ อาซิส กล่าวว่า “การร่วมมือกันในครั้งนี้นับเป็นโอกาสและดีลครั้งสำคัญสำหรับทั้งซีไอเอ็มบีและกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ไชน่า กาแลคซี่ เนื่องจากเป็นการส่งสัญญาณการปรับกระบวนทรรศน์ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ให้ดำเนินการโดยมุ่งเน้นธุรกิจเดียวโดยมีฐานลูกค้าของธนาคารอาเซียนที่ให้บริการครบวงจร เราจะสานต่อการให้บริการที่ครบครันด้านวาณิชธนกิจและตลาดทุนแก่ลูกค้า รวมถึงแพลตฟอร์มการจัดจำหน่ายตราสารทุนต่าง ๆ และบริการด้านวิจัย การจับมือร่วมเป็นพันธมิตรกันในครั้งนี้นับเป็นการตัดสินใจที่ลงตัว โดยเรามุ่งหวังที่จะสร้างพลังจากความร่วมมือกันดังกล่าวอันเป็นจุดเริ่มต้นของการต่อยอดความร่วมมือกันในอนาคต”

การประสานร่วมมือกันในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญที่ไม่เพียงแต่จะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองบริษัทชั้นนำ แต่จะส่งผลกระทบในวงกว้างระดับประเทศ สืบเนื่องจากแผนริเริ่มแถบและเส้นทาง (Belt and Road Initiative) ของจีน ซึ่งคาดว่าจะช่วยส่งเสริมให้มีการเติบโตของเศรษฐกิจ การอุปโภคบริโภค และการไหลของเงินทุนเข้ามาในภูมิภาค กิจการร่วมค้ามีความพร้อมที่จะรองรับโอกาสทางธุรกิจทั้งในส่วนการควบรวมและซื้อกิจการในต่างประเทศของจีน การลงทุนข้ามพรมแดนระหว่างจีนและอาเซียน และการสนับสนุนเงินทุนสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน ความร่วมมือในครั้งนี้จะสร้างโอกาสเชิงกลยุทธ์ให้ทั้งสองบริษัทในการปรับกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นและผสานความแข็งแกร่งและความเชี่ยวชาญที่แต่ละฝ่ายมี รวมถึงการปรับปรุงด้านค่าใช้จ่ายและประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ในครั้งนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงความช่ำชองของซีไอเอ็มบีในการปรับโครงสร้างธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อคว้าโอกาสต่าง ๆ ในสภาวะแวดล้อมธุรกิจที่ไม่หยุดนิ่ง

ภายหลังการเซ็นสัญญาซื้อขายหุ้นของบริษัทสัญชาติมาเลเซียเดิม คู่สัญญาทั้งสองจะร่วมกันดำเนินการขออนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง โดยตั้งเป้าที่จะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาส 4 ของปีนี้ นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้มีการหารือเกี่ยวกับธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในมาเลเซียอีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published.